-10% Promocja

Czy ubezpieczenie OC zawsze zabezpiecza poszkodowanego w wyniku wypadku?

Klienci, których dopytuję o ubezpieczenie NNW oraz AC często twierdzą, że go nie potrzebują bo w razie kolizji obejmie ich obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawcy wypadku. Takie twierdzenie niestety nie jest prawdziwe. Choć w teorii podstawowe ubezpieczenie OC  powinno zabezpieczać w pełni poszkodowanych w kolizji drogowej, istnieją wyjątki, które pokazują jak zawiła może być branża ubezpieczeniowa.

Idealnym przykładem jest wypadek spowodowany przez osobę, która zemdlała, dostała zawału serca lub… zasnęła. W procesie likwidacji szkód następuje ocena winy sprawcy zgodnie z § 2 art.436 k.c. Odpowiedzialność posiadacza OC następuje na zasadach ogólnych tj. na podstawie winy. Dlatego przy kolizjach spowodowanych omdleniem, zawałem lub nawet zaśnięciem często nie można mówić o winie sprawcy.

Naturalnie każda historia szkody jest inna i należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić okoliczności, które mogą świadczyć o winie lub jej braku. Na winę kierowcy może wskazywać: długotrwały ból serca, przekroczony czas pracy czy nieprzespana noc podróżą. Ale nawet w takiej sytuacji, należy liczyć się z możliwą odmową wypłaty świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy. Takie szkody często znajdują swój finał w sądzie, ale trzeba mieć na uwadze, że proces likwidacji takiej szkody może być wydłużony o wiele miesięcy lub lat a jego efekt jest trudny do przewidzenia. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest likwidacja szkody z ubezpieczeń własnych AC w przypadku mienia lub NNW w przypadku szkód na osobie. Jeśli chodzi o ubezpieczenia NNW szczególnie polecane są warianty posiadające pomoc przy organizacji procesu rehabilitacji w ośrodku  CPOP Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.