-10% Promocja

Ubezpieczenie w podróży

Zapewniamy głowę wolną od zmartwień podczas urlopu! Decydując się na ubezpieczenie w podróży, zyskują Państwo poczucie bezpieczeństwa i pewność, że koszty ewentualnego leczenia za granicą nie zrujnują Waszych portfeli. Przed wyjazdem warto zatroszczyć się także o ten aspekt wczasów. Polisę przygotowujemy zawsze indywidualnie, a składka uzależniona jest między innymi od regionu, do którego się Państwo wybieracie na wakacje, a także długości pobytu, Waszego wieku i kondycji zdrowotnej, a także planowanego sposobu spędzania czasu – wiadomym jest, że uprawianie sportów, zwłaszcza ekstremalnych, z uwagi na ryzyko wypadku może podnieść wysokość składki. Ponadto w ramach ubezpieczenia w podróży warto rozważyć wykupienie dodatkowych usług, np. zabezpieczających na wypadek zaginięcia lub zniszczenia bagażu.

Dla kogo ubezpieczenie w podróży?

Ubezpieczenie w podróży jest dobrym wyborem dla każdego bez względu na wiek i status majątkowy. Koszty leczenia za granicą są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego gorąco zachęcamy do

zakupu ubezpieczenia w podróży. Wyjeżdżając na wakacje często mamy je dokładnie zaplanowane wraz z budżetem, należy być świadomym, że wypadki jak i zwyczajne zachorowania zdarzają się w sposób nieprzewidywany i mogą nas dopaść nawet podczas odpoczynku. Zwyczajne przeziębienie a nawet ból zęba człowiek jest w stanie przetrwać z problemem lub bez, ale ból związany z kolką nerkową, która występuje przy kamicy nerkowej może się już okazać nie do zlekceważenia. Podczas takiego zdarzenia bez ubezpieczenia w podróży poszkodowany musi sam załatwiać wszelkie sprawy organizacyjne jak dojazd do lekarza, zakup leków oraz często tłumacza. Podczas gdy osoba, która zakupiła dobrej jakości ubezpieczenie w podróży u profesjonalnego agenta może liczyć na załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych oraz formalnych za pomocą jednego telefonu do centrum alarmowego towarzystwa ubezpieczeniowego. Kwota zakupu ubezpieczenia w podróży jest bardzo niska w relacji do kosztu wizyty u lekarza za granicą.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie w podróży?

Ubezpieczony może liczyć na pełne wsparcie towarzystwa w ramach takich kosztów jak:
– leczenie szpitalne. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia zdrowotnego za granicą szpital ma prawo odmówić świadczenia wykonania usługi
– koszty leków
– specjalistyczne badania zlecone w drodze konsultacji lekarskiej
– transport medyczny. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż często jesteśmy w miejscach trudnodostępnych podczas urlopu. Przeprowadzenie akcji ratunkowej w takich miejscach jest często bardzo kosztowne.
Zakres ubezpieczenia w podróży.
Oprócz kosztów medycznych oraz kosztów transportu związanego z transportem, Ubezpieczenie w podróży można rozszerzyć o następujące usługi:
– ubezpieczenie NNW, które oferuje nam świadczenie pieniężne za doznany uszczerbek na zdrowiu, który poniósł poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
– ubezpieczenie assistance pokrywa koszty akcji ratunkowych oraz transportu z miejsca wypadku do szpitala, a także transport członka rodziny do poszkodowanego, nawet jeśli znajduje się on w domu. Aby uzmysłowić jak duże potrafią być koszty likwidacji szkody związanej z transportem do szpitala należy mieć na uwadzę, że koszt jednej godizny lotu helikoptera wacha się przedziale cenowym około 2000 euro, przy czym należy jeszcze dodać koszty akcji ratunkowej, która również nie należy do najtańszych.
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wszelkie szkody wyrządzone nieumyślnie przez ubezpieczonego oraz jego dzieci lub zwierzęta pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.
– ubezpieczenie bagażu podróżnego, ta opcja chroni nasz bagaż przed zniszczeniem lub kradzieżą w podróży, należy mieć na uwadze, że kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela jest często ograniczona do konkretnej kwoty. Warto również uczulić ubezpieczonego, że nie każda sytuacja jest ubjęta ubezpieczeniem. Często zwykła kradzież znajduje się w wykluczeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, tak samo jak kradzież z włamanie do samochodu, podczas gdy skradzione przedmioty leżały na widoku. Każdorazowo powinniśmy upewnić jaki zakres ubezpieczenia ma nasza oferta lub skorzystać z oferty profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego.
– ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezach. Jeśli poczyniliśmy już jakieś plany w związku z urlopem i zapłaciliśmy za bilety na samolot albo dokonaliśmy przedpłaty za noclegi, a nie będziemy mogli skorzystać z tych ofert w związku z nieszczęśliwym zachorowaniem albo wypadkiem towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci poniesione koszty w tym zakresie.
– ubezpieczenie sprzętu sportowego. To ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem cały sprzęt sportowy który mieliśmy ze sobą oraz obuwie i odzież sportową. Naturalnie i tutaj znajdują swoje miejsce limity kwotowe odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, choć trudno powiedzieć jaki mają średni zakres ponieważ każde towarzystwo może mieć inną sumę ubezpieczenia w tym zakresie.

O czym pamiętać przy wyborze ubezpieczenia w podróży.?

Podczas zakupu ubezpieczenia w podróży profesjonalny agent powinien sam dopytać o to jaki charakter ma podróż. Profesjonalny agent ubezpieczeniowy powinien dopytać się czy wybieramy się w celu zarobkowym, jakie sporty mamy zamiar uprawiać, czy będziemy brać udział w zawodach, dokąd się wybieramy oraz czy posiadamy jakieś choroby przewlekłe. Bez pozyskania takich informacji ubezpieczenie w podróży może się okazać całkowicie nieprzydatne.
Pamiętaj w związku z dostosowaniem rynku ubezpieczeń do standardów unii europejskiej oraz wprowadzeniem Insurance Distribution Directive (IDD) to agent ubezpieczeniowy ma obowiązek uzyskania niezbędnych informacji do tego aby należycie ubezpieczyć klienta.

Ubezpieczenie bagażu

Przed jakimi zdarzeniami chroni mnie ubezpieczenie bagażu?

Produkt ten jest przeznaczony dla osób, które obawiają się skutków rabunków lub zniszczenia przedmiotów o wysokiej wartości

poza miejsce zamieszkania. Jest to produkt którego suma ubezpieczenia może sięgać w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych nawet 10 000 zł. Co jest bardzo wysoką kwotą. Niestety nie jest to ubezpieczenie typu all risk, ale w swej formule daje zabezpieczenie przed najczęściej spotykanymi zdarzeniami losowymi jak rabunek czy zniszczenia związane z zalaniem lub wysoką temperaturą. Aby poznać szczegółowy zakres ochrony należy przeczytać OWU lub poprosić o interpretację zapisów owu profesjonalnego agenta.

Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu obejmuje wszelkie przedmioty osobiste w tym biżuterię, zegarki oraz bagaż a także mienie przekazane pod opiekę osoby bliskiej, przewoźnikowi, przewchowalni ich zniszczenie, kradzież zgubienie nawet kiedy zostały one w pokoju hotelowym lub w bagażniku samochodu pod warunkiem spełnienia warunków OWU dotyczących zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Najczęstsze wyłączenia jakie można spotkać wśród towarzystw ubezpieczeniowych dotyczą takich przedmiotów jak:
– lekarstwa
– wartości pieniężne
– jeśli ubezpieczenie zostało zawarte w sektorze prywatnym ubezpieczeń często można spotkać wykluczenia dotyczące przedmiotów które służą prowadzeniu działalności gospodarczej oraz mienie które zostało nabyte w celach handlowych.

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających do pracy za granicę

W związku z bardzo dużą ilością osób wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych Towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły specjalnie dla nich oraz ich pracodawców ofertę ubezpieczenia.
Wysyłając pracownika do pracy w delegacji w obcym kraju pracodawca odpowiada za jego bezpieczeństwo w pracy, jeśli wydarzy się wypadek w pracy i niezbędna okaże się interwencja lekarzy. Kosztami leczenia zostanie obciążony pracodawca. Analogiczna sytuacja jest, kiedy osoba fizyczna wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Naturalnie, kiedy zostanie już zatrudniony oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym pracuje zostaną odprowadzone takie ubezpieczenie nie będzie mu potrzebne, natomiast do tego czasu konsekwencje wypadków przy pracy mogą w niektórych przypadkach zostać w całości poniesione przez pracownika. Dlatego jest tak ważne aby ubezpieczyć się przed wyjazdem do pracy w celach zarobkowych.

Ubezpieczenie podróży służbowych

Czy karta EKUZ nie wystarczy podczas podróży służbowych?

W trakcie delegacji za zdrowie pracownika odpowiada pracodawca, ale nie ma obowiązku zakupu ubezpieczenia. Natomiast Jeżeli pracownik ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi podczas podróży służbowej ma prawo

zwrócić się do pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów. Naturalnie karta EKUZ obejmie świadczenia w podstawowym zakresie jaki obowiązuje w danym kraju, ale należy pamiętać, że duża część świadczeń za granicą jest dodatkowo płatna. Ponadto karta EKUZ nie obejmuje zakupu leków, transportu powrotnego chorego oraz transportu zwłok, brak zwrotu kosztów ratownictwa, dotyczy tylko publicznych zakładów opieki. Ważne jest również, że ekuz obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego też nie jest ona postrzegana jako alternatywa dla ubezpieczenia podróży.

Kiedy podróż jest podróżą służbową?

Aby móc podróż pracownika nazwać podróżą służbową, muszą zostać spełnione określone warunki. Musi być ona związana bezpośrednio z wykonywaną pracą. Musi być zlecona przez pracodawcę oraz powinny zostać wypełnione odpowiednie dokumenty tj. druk delegacji/polecenie wyjazdu służbowego. Ten dokument jest o tyle ważny, że w pewnych specyficznych warunkach trudno jasno rozgraniczyć wyjazd służbowy od prywatnego bez odpowiednio wcześniej uzupełnionej dokumentacji.
Dla przykładu kiedy w firmie nie dopilnowuje się takich dokumentacji i panuje w tym zakresie nieład a pracownik wyjeżdża na szkolenie za granicę za zgodą pracodawcy ale bez jego bezpośredniego polecenia może stanowić to dla pracodawcy nielada problem. W skrajnych przypadkach kiedy dochodzi do śmierci lub poważnego wypadku pracownika a ten nie był ubezpieczony w podróży może stanowić to duże obciążenie finansowe dla pracodawcy. Dlatego tak bardzo istotne jest profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń.

W jaki sposób rozliczyć podróż służbową?

Jeżeli wykupujemy ubezpieczenie podróży służbowej a nie turystycznej możemy zaliczyć go do kosztów prowadzenia działalności. Pod warunkiem, że nie będzie ono powodowało powstania przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Aby lepiej przedstawić ten temat posłużę się przykładem. Wysyłamy pracownika w podróż służbową za granicę na czas od poniedziałku do czwartku. Pracownik zwraca się z prośbą o zakupienie ubezpieczenia obejmujące również następne trzy dni, ponieważ ma zamiar wybrać się na krótki urlop za granicą. W takim przypadku powstanie przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Natomiast należy zwrócić również uwagę, że jeżeli wykupimy pracownikowi na ten czas również polisę OC będzie ona również przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Bardzo ważne również jest zakupienie polisy w odpowiednim sektorze ubezpieczeń. Przy zakupie zwyczajnego ubezpieczenia turystycznego nie będziemy mogli zaksięgować kosztu zakupu polisy do kosztów. Ten wydaje się błahy problem tylko uwydatnia skalę zawiłości niektórych tematów z zakresu księgowości oraz ubezpieczenie. Dlatego dla osób chcących profesjonalnie prowadzić swoją działalność oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie księgowości i ubezpieczeń.

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie w podróży służbowej?

Dobrze dobrana polisa, która powinna chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. W przypadku delegacji pracowników do krajów europejskich suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 30 000 euro. W przypadku wyjazdu do krajów poza Europą profesjonalny agent powinien dobrać jej sumę ubezpieczenia do kosztów leczenia w danym państwie. Poza kosztami leczenia I NNW można dobrać takie usługi jak:
– ochrona bagażu obejmuje ono sprzęt służbowy
-assistance pomoc prawna i informacyjna w przypadku problemów za granicą oraz pokrycie kosztów podróży dla pracownika wysłanego na zastępstwo w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.
– rozszerzenie o pracę fizyczną

Ubezpieczenie w podróży ważne cały rok

Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu u najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych mamy możliwość dodatkowo ubezpieczenia

się od kosztów leczeniaw podróży o bardzo podstawowym zakresie, które jest ważne przez cały rok pod warunkiem stosowania go zgodnie z OWU. Niestety każde z towarzystw tworzy własne warunki ubezpieczenia dlatego za każdym razem należy przeczytać warunki takiego ubezpieczenia , jego sumę oraz jaki zakres świadczenia obejmuje ubezpieczenie. Jest to bardzo atrakcyjna oferta ubezpieczenia dla osób, które nie są wymagającymi klientami odnośnie zakresu takiego ubezpieczenia a ich sposób spędzania wolnego czasu za granicami kraju nie jest związany z uprawianiem ryzykownych dyscyplin sportowych bądź z pracą.