-10% Promocja

 

Ubezpieczenie działalności gospodarczej

 

Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa osób, które podjęły się prowadzenia własnego biznesu. Mamy pełną świadomość tego, jak stresujące mogą być niektóre decyzje z tym związane, dlatego proponujemy ubezpieczenie działalności gospodarczej, przy czym zróżnicowanie i komplementarność naszej oferty, pozwalają na wykupienie polisy o zakresie w pełni odpowiadającym indywidualnym preferencjom. Polisę dobieramy bowiem w zależności od potrzeb właściciela firmy oraz oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, przy czym możliwie jest wykupienie dodatkowych usług. Przy ustalaniu wysokości składki należy pamiętać o obowiązujących przepisach oraz wskazanego PKD (chodzi o kod Polskiej Klasyfikacji Działalności, określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej).

 

 

Każda osoba lub spółka prowadząca działalność gospodarczą powinna rozważyć zakup ubezpieczenia działalności gospodarczej. Ilość okoliczności w wyniku, których

klient może domagać się naprawienia szkód przez firmę oferujące usługi jest nieskończenie wiele. Natomiast firmy prowadzące działalność pod niektórymi PKD nie będą mieli możliwości zawarcia ubezpieczenia ze względu na wysoką szkodowość branży. Trzeba pamiętać, że jeżeli otrzymamy odmowę od jednego ubezpieczyciela nie powinniśmy tracić nadziei ponieważ każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej tworzy listę PKD wykluczonych z możliwości zawarcia ubezpieczenia. Nawet jeżeli ubezpieczający posiada dla przykładu tartak zajmujący się obróbką drewna i ma problem z pozyskaniem ubezpieczenia działalności gospodarczej, nie powinien się poddawać ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach indywidualnej oceny ryzyka mogą wskazać co należy zrobić aby uzyskać możliwość ubezpieczenia się. W przypadku tartaków nowoczesna linia obróbki drewna oraz wysokiej klasy zabezpieczenia pożarowe znajdujące się w całym zakładzie pracy, mogłaby zachęcić towarzystwa ubezpieczeniowe do zawarcia ubezpieczenia działalności gospodarczej.

Jakie PKD należy wpisać przy zawieraniu ubezpieczenia działalności gospodarczej?

Często klienci zastanawiają się czy mogą wpisać PKD, którego nie mają wpisanego w KRS albo CEIDG. Naturalnie nie powinna mieć miejsca taka sytuacja natomiast trzeba pamiętać, że realia na rynku dynamicznie się rozwijają i przedsiębiorcy dostosowują swoją ofertę do zapotrzebowania na rynku. Czasami oferując nowe usługi mogą nie spostrzec, że nie posiadają odpowiednich PKD wpisanych w rejestrach prowadzenia działalności gospodarczych. Interpretacja takich sytuacji jest zależna od warunków OWU które oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Najczęściej towarzystwa wychodzą naprzeciw potrzebom klienta i stoją na stanowisku, że można ubezpieczać działalność gospodarczą w zakresie faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, ale jest to zawsze indywidualna kwestia każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Natomiast należy mieć na uwadze, że takie nieścisłości mogą nieść za sobą konsekwencje grzywny z tytułu nieaktualnych danych w rejestrach.

Czy muszę wpisać wszystkie PKD które mam wpisane w rejestrze CEIDG lub KRS?

Przedsiębiorcy zabezpieczają się podczas zakładania działalności gospodarczej często wpisując mnóstwa rodzajów PKD, które mogą ewentualnie wykonywać. Niejednokrotnie takie firmy wykonują rzeczywiście działalność gospodarczą w ramach jednego PKD, w takim przypadku przy pozyskiwaniu ubezpieczenia działalności gospodarczej jego składka wzrosłaby znacznie. Trzeba mieć na uwadze, że PKD jest niezbędne do oszacowania ryzyka przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego im ich jest więcej tym wyższa składka wychodzi nam. Równie istotne jest podanie odpowiedniego PKD do wykonywanych usług.
Dla przykładu klientka chciała ubezpieczyć działalność w zakresie PKD jak następuje:
– 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
– 56.30 Przygotowywanie i podawanie napojów
Składka jaka została wyliczona wychodziła około 4500zł
Podczas gdy klientka tak naprawdę wykonywała działalność gospodarczą tylko w zakresie PKD:
– 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania( które w swojej definicji zawiera usługi około noclegowe świadczone tylko dla klientów hotelu)
W takim przypadku składka zmniejszyła się do poziomu 2700 zł.
Podczas gdy obowiązkiem klienta jest podanie PKD prowadzonej działalności, my wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta i przeprowadzamy badanie potrzeb klienta IDD w wyniku, którego we współpracy z biurem rachunkowym i kancelarią prawną potrafimy zaoszczędzić nawet do 50 % składki za ubezpieczenie działalności gospodarczej. Naturalnie trzeba pamiętać, że zmiana zakresu PKD jest tylko naszą propozycją, którą oferujemy na bazie przeprowadzonej rozmowy z klientem. Ostatecznie klient sam wskazuje jakie PKD rzeczywiście wykonuje.

Co wypływa na wysokość składki ubezpieczenia działalności gospodarczej?

Wszystko zależy od wskazanego PKD. W jednym najważniejszym składnikiem ceny będzie wysokość obrotu rocznego inny będzie się opierał na ilości klientów a jeszcze inny na ilości miejsc noclegowych. W przypadku ubezpieczenia większej ilości PKD te czynniki jeszcze bardziej się komplikują nakładając się na siebie i trudno w takim przypadku wskazać najbardziej istotny. Jednakże zawsze trzeba podawać faktyczne dane z tego względu, że przy likwidacji poważnej szkody ubezpieczyciel może zwrócić się do ubezpieczonego o potwierdzenie podanych danych do ubezpieczenia. W przypadku poważnego niedoszacowania kwoty np. obrotu rocznego towarzystwo może odmówić wypłaty ubezpieczenia lub ograniczyć jego kwotę do pewnej części.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia działalności gospodarczej.

Zarkres obejmujący ubezpieczenie działalności gospodarczej dobieramy w zależności od potrzeb i oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Możemy je często poszerzyć o takie najważniejsze aspekty jak:
– ubezpieczenie all risk elektroniki
– ubezpieczenie danych przechowywanych na serwerze
– ubezpieczenie od czystych strat finansowych
– ubezpieczenie nnw pracowników
– ubezpieczenie przedmiotów leasingowanych w firmie
– ubezpieczenie nieruchomości
– ubezpieczenie ruchomości

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Zawierając ubezpieczenie działalności gospodarczej należy pamiętać, że jest to umowa dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej w profesjonalny sposób. Tzn. wszelkie usługi oraz produkty, które wprowadzamy do obiegu powinny posiadać odpowiednie uprawnienia lub certyfikaty.
W przypadku kiedy świadczymy usługi informatyczne, osoby świadczące te usługi powinny mieć wykształcenie zbieżne z wykonywanym zawodem, w przeciwnym razie w przypadku likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić jedynie jego część.
Ponadto zawsze należy się zapoznać z warunkami OWU, które zawierają niezbędne informacje na temat wykluczeni odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych.

OC rolnika
AC zawodu
Upraw rolnych