-10% Promocja

Ubezpieczenie na życie

Pomagamy stworzyć zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek choroby bądź śmierci. Ubezpieczenie na życie ma na celu zagwarantowanie stabilności finansowej w razie poważnego zachorowania, co z reguły wiąże się z dużymi wydatkami na leczenie. Polisa jest również formą zabezpieczenia w przypadku śmierci, bowiem pozwala godnie żyć pozostawionej rodzinie. Zakres tego świadczenia jest zróżnicowany, co umożliwia dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, a także daje możliwość przygotowania oferty ze składką w preferowanej wysokości. Do standardowego ubezpieczenia na życie mogą Państwo dobrać dodatkowe usługi, a tym samym zwiększyć poziom swojego bezpieczeństwa, a także komfortu na wypadek wystąpienia problemów zdrowotnych.

Best Doctors

Ubezpieczenie Best Doctors oferuje pomoc medyczną w przypadku zachorowania na:

• nowotwór złośliwy, rak nieinwazyjny, rak in situ
• wymiana/naprawa zastawki serca, bypassy
• zabiegi neurochirurgiczne
• przeszczep narządów
• przeszczep szpiku kostnego
Świadczenie polega na organizacji i pokryciu ,kosztów leczenia i transportu, w placówkach na całym świecie. Wybór placówki jest podyktowany jej specjalizacją w leczeniu danej jednostki chorobowej. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela to najczęściej 1 000 000 euro w roku polisowym oraz 2 000 000 euro w życiu polisy. Podczas szkoleń informowano nas, że nigdy nie zdażyło się wyczerpać sumy ubezpieczenia polisy, więc jest to odpowiednie zabezpieczenie.

Przystąpienie

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia Best Doctors jest wypełnienie ankiety medycznej oraz jej pozytywne przejście. Warto również pamiętać, że w polisach tego typu obowiązuje okres karencji w którym ubezpieczyciel nie odpowiada za żadne zdarzenia objęte w polisie. Obecnie ankieta medyczna Best Doctors jest rozszerzana o historię chorób nowotworowych w rodzinie.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie Best Doctors?

Ubezpieczenie Best Doctors pokrywa koszty takie jak
• opinie i świadczenia specjalistów światowej klasy – 50 000 najlepszych lekarzy w 450 specjalizacjach
• leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach
• pokrycie kosztów podróży i pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą
• tłumacza
• pobytu za granicą związanego z leczeniem

Ubezpieczenie od utraty dochodu

W przypadku zachorowania lub wypadku ubezpieczenie dochodu zapewnia poszkodowanemu świadczenie, które ma na celu wyrównać jego dochód do poziomu sprzed zdarzenia. Jest to gwarancja nawet w przypadku tak błahych chorób jak angina jeśli ubezpieczony przebywa na zwolnieniu lekarskim przysługuje mu świadczenie z tytułu ubezpieczonego dochodu. Jest to bardzo dobra oferta dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub tzw. wolnych zawodów. Ubezpieczenie dochodu zapewnia również jednorazowe świadczenie w przypadku utraty zdolności wykonywania zawodu. Wysokość składki jest znacznie niższa w porównaniu do świadczenia zus a jego zakres jak i wypłacane składki często o wiele wyższe.