-10% Promocja

Ubezpieczenie OC samochodu

Po co kupujemy Ubezpieczenie OC?

Ustawa zobowiązuje posiadaczy pojazdów do zawierania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Szczęśliwie, jest to bodajże najmniej wymagające ubezpieczenie na rynku ubezpieczeń. Jego zakres jest dokładnie regulowany przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przy zakupie jedynie podstawowego OC samochodu można śmiało przebierać w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych bez obawy o to, że nas nie zabezpieczy.Naturalnie pozostaje kwestia jakości procesu likwidacji szkody u poszkodowanego, która jest najogólniej pisząc różna dlatego zawsze zachęcamy do wyboru Towarzystw Ubezpieczeniowych posiadających podpisaną umowę BLS, która umożliwia likwidację szkody z OC sprawcy wypadku w swoim Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Dodatki przy zakupie ubezpieczeń czy warto?

Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającego się rynku ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ciekawe możliwości poszerzenia podstawowego ubezpieczenia OC. NP. ERGO HESTIA w swojej ofercie proponuje w jednym pakiecie ubezpieczenie zniżek OC w przypadku stłuczki, holowanie pojazdów uczestniczących w zderzeniu, pomoc prawną, wymianę szyb samochodowych w tym przedniej przy uszkodzeniu (limit 5000 zł) oraz pojazd zastępczy na czas naprawy. Nie można ukryć, że taka oferta ubezpieczeń jest na pewno droższa, ale stopień w jaki zabezpiecza ubezpieczonego jest bez porównania wyższy. Wymiana szyby przedniej w wyniku stłuczenia przez zdarzenie losowe potrafi kosztować wiele tysięcy zł przy czym nie ma możliwości innego zabezpieczenia się przed takim zdarzeniem jak doubezpieczenie się. Opinie na temat ubezpieczeń dodatkowych są podzielone. Każdy indywidualnie odbiera intencje, które przyświecały Towarzystwom Ubezpieczeniowym podczas tworzenia oferty ubezpieczenia, ale ten kto zakupił je i zdarzyło mu się z nich skorzystać na pewno nie żałuje, ponieważ ich cena jest często stosunkowo niska.

Nieaktualne OC?

W przypadku kiedy nie mamy aktualnego ubezpieczenia OC, może nas spotkać opłata karna w wysokości nawet 6750 zł. Ich wysokość nie jest wyznaczana(naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jej kwota, oraz tryb nakładania są jasno określone przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w wyniku czego są stałe! Dziś nie należy spodziewać się, że UFG nie zauważy jednego dnia braku ważnego OC, ponieważ proces kontroli jest wysoce zautomatyzowany i odpowiada za niego algorytm. Choć ubezpieczenie OC przedłuża się samoczynnie, w szczególnych sytuacjach może się okazać że OC nie zostanie zawarte. Wysokość kar jest zależna od długości trwania przerwy w OC i kształtuje się następująco

Wysokość opłaty/ czas trwania przerwy w OC

Samochody osobowe

Pojazdy powyżej 3,5 t dmc

Pozostałe pojazdy

OC rolników

100 % / powyżej 14 dni

4500 zł

6750 zł

750 zł

230 zł

50 % / od 4 do 14 dni

2250 zł

3380 zł

380 zł

20% / do 3 dni

900 zł

1350 zł

150 zł

Kiedy nie przedłuży się automatycznie ubezpieczenie OC?

Najczęściej ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie lecz są pewne wyjątki, które mogą dużo kosztować ubezpieczonego.

 • Przy zakupie używanego samochodu
 • Przy płatności za OC w ratach. Kiedy ubezpieczony zalega z płatnościami za ubezpieczenie OC nie będzie jego automatycznego wznowienia.
 • Ubezpieczenie krótkoterminowe OC po jego wygaśnięciu nie wznowi się automatycznie.

Zakres terytorialny zakupionego ubezpieczenia OC w Polsce.

Kupując ubezpieczenie OC w Polsce możemy być pewni, że obejmuje ono takie kraje jak:
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry oraz Wyspy Owcze.
Jest to efekt umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem. Ubezpieczenie OC jest ważne w wyżej wymienionych Państwach, które również są stronami Jednolitego Porozumienia.

Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Ostatnie zmiany sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC miały miejsce 31 grudnia 2018 roku. Dotyczą one:

 • Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenia OC Rolnika dla szkód powstałych od dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Suma ubezpieczenia szkód na osobie wzrosła do 5 210 000 euro w relacji do pojedynczego zdarzenia.
 • Suma ubezpieczenia szkód w mieniu wzrosła do 1 050 000 euro w relacji do do pojedynczego zdarzenia.

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu posiada jakieś wyłączenia odpowiedzialności?

Choć wielu klientów nie jest tego świadomych ubezpieczenie OC nie chroni w całym zakresie, ustawa przewiduje możliwość wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego w następujących przypadkach:

 • szkód środowiskowych, jest to bardzo istotne w przypadku wyjazdu za granicę. W Niemczech za usuwanie szkód środowiskowych służby wystawiają rachunek. W przypadku samochodów osobowych nie jest to problem, ponieważ trudno sobie wyobrazić szkodę środowiskową wywołaną pojedynczym zdarzeniem choć i to nie jest niemożliwe w przypadku wymuszenia pierwszeństwa na cysternie. Większe ryzyko istnieje w przypadku małych firm transportowych obsługujących drobnicę samochodami o masie dmc do 3,5 t tu stworzenie scenariusza szkody środowiskowej związanej z przewożonym towarem nie jest trudne.
 • zniszczenie lub utrata gotówki, papierów wartościowych, biżuterii (wg orzeczenia sądów zegarek nawet taki wykonany z cennych kruszców nie jest biżuterią)
 • kiedy szkoda została wyrządzona przez kierującego na właścicielu kierowanego samochodu – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na pojeździe
 • szkody na przewożonym odpłatnie ładunku transportowym.
 • szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem przez pasażerów. Ubezpieczenie obejmuje jedynie szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem przez kierowcę.

Czy po stłuczce jestem skazany na zwyżkę utratę zniżek ubezpieczenia OC?

Choć za każdą stłuczkę Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj zmniejszają wypracowane zniżki o 10 -20 % lub stosują zwyżkę w przypadku ich braku. Są towarzystwa, które nie stosują takich praktyk jeżeli takie zdarzenie przytrafiło się pierwszy raz kierowcy z wieloletnim doświadczeniem.

Czy młody kierowca musi płacić duże składki ubezpieczenia?

Odpowiedź brzmi nie. Są dwie możliwości rozwiązania problemu.

 • Najprostsza polega na sprawdzeniu ofert wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych i wybraniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Różnica w ofertach może wynosić kilkaset złotych.
 • Bardziej czasochłonna ale z pewnością o wiele skuteczniejsza polega na dopisaniu jako współwłaściciela samochodu osoby, która obecnie posiada wysokie zniżki. Wbrew panującemu poglądowi, nie jest to nielegalna czynność. Natomiast z tym wyborem wiążą się pewne konsekwencje, których nie należy ignorować. W przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej część zniżki zostanie utracona, co w przypadku posiadania większej ilości pojazdów może być sporym problemem w przyszłości.

Co z ubezpieczeniem OC w przypadku kupna lub sprzedaży pojazdu?

Przy zakupie auta dostajemy od właściciela jego OC. Można z niego zrezygnować jedynie na żądanie kupującego, wiąże się to z obowiązkiem zawarcia następnego OC z takim terminem aby nie było przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC danego pojazdu.
Należy również pamiętać, iż po zakupie samochodu, kiedy jego ubezpieczenie OC dobiega końca nie zostanie ono automatycznie przedłużone. W związku z tym trzeba być wyjątkowo czujnym aby nie przegapić końca obowiązywania ubezpieczenia OC i nie zostać obciążonym opłatą za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Sprzedający ma obowiązek poinformowania zakład ubezpieczający o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. Sprzedający jest również zobowiązany do przekazania danych nabywcy pojazdu to jest: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz adres siedziby firmy, NIP i regon w przypadku firmy.

Czy powinienem mieć przy sobie zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu OC

Od 1 października 2018 roku kierujący nie jest zobowiązany do posiadania dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC, dotyczy to tylko terytorium Polski i tylko samochodów zarejestrowanych w Polsce. Podczas zagranicznych wyjazdów nadal trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC.