-10% Promocja

Ubezpieczenie AC samochodu

Po co kupujemy Ubezpieczenie AC?

Kupując samochód obawiamy się utraty zainwestowanych środków w związku ze zniszczeniem samochodu jego kradzieży bądź

uszkodzenia. Zaradzić temu możemy zakupując dobrowolne ubezpieczenie AC. Jego warunki nie są regulowane przez ustawę jak w przypadku OC, znajdują się one w ogólnych warunkach umowy zwanych dalej OWU.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Najprościej wskazując AC chroni od:
– kradzieży
– uszkodzenia pojazdu
– całkowitego zniszczenia pojazdu
Natomiast jego zakres jest każdorazowo określany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w OWU, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość składki. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego AC może obejmować takie zdarzenia jak:
– kradzież samochodu lub jego części
– zdarzenia losowe np. powódź, pożar, gradobicie
– wandalizm
– skutki uszkodzeni pojazdu bez odnalezienia winnego
– wypadki ze zwierzętami
Pogrubione zdarzenia są zdarzeniami, które najczęściej pojawiają się i znikają z zapisów OWU a są przecież bardzo ważnymi aspektami dobrego ubezpieczenia. Zdarza się, że nawet ubezpieczenia z renomowanych ubezpieczycieli potrafią wykluczać wyżej wspomniane zdarzenia. Brak możliwości likwidowania szkód z tytułu takich zdarzeń na nowych pojazdach może spowodować wieloletnie problemy finansowe ubezpieczonego. Dlatego tak ważne jest aby proces sprzedaży został przeprowadzony w profesjonalny sposób. Wybór droższego ubezpieczenia nie zawsze gwarantuje wybór najlepszego, dlatego zawsze należy pytać o szczegóły ubezpieczenia agenta.

Na jaki okres ubezpieczenie AC?

Co do zasady ubezpieczenie AC jest zawierane na rok, ale towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i oferują AC o krótszych terminach ale trzeba pamiętać, że w takim przypadku najczęściej usuwają odpowiedzialność za kradzież pojazdu.

Jakie ubezpieczenie AC wybrać?

Przy samochodach niskiej wartości zamiast pełnego AC w formule ALL RISK, które często może stanowić znaczną część wartości samochodu ubezpieczonego, można zdecydować się na AC obejmujące jedynie ryzyko kradzieży i szkody całkowitej, które wbrew pozorom nie podniesie tak mocno składki ponieważ zakupując pakietowe ubezpieczenie OC/AC dostajemy dodatkowe zniżki.
Dla bardziej wymagających klientów można rozszerzyć AC o szkody częściowe i kradzież elementów pojazdów.
Najwyższym poziomem ubezpieczenia jest ALL RISK który obejmuje szkody własne i jest najczęściej wybierany przez osoby leasingujące pojazdu ze względu na narzucone standardy leasingodawcy.

Wybór ubezpieczenia AC

Kupując ubezpieczenie AC należy podejmować świadomie decyzje, lub wybrać dobrego Agenta, który zanalizuje potrzeby klienta na drodze sprzedaży oraz w przejrzysty sposób przedstawi co poszczególne oferty w sobie skrywają, jasno przedstawiając czy różnice w wysokości wynikają z innego sposobu taryfikacji ryzyka czy po prostu zakres ubezpieczenia jest zgoła odmienny.
W zależności od wartości auta agent powinien zwracać na inne klauzule uwagę. Przy pojazdach o średniej wartości około 20000 zł należy zwrócić szczególną uwagę na zapis mówiący o sumie ubezpieczenia. Może być stała/odnawialna suma ubezpieczenia czyli taka, która po każdej stłuczce powraca do zadeklarowanej wartość sumy ubezpieczenia lub może występować konsumpcja sumy ubezpieczenia. Konsumpcja sumy ubezpieczenia Oznacza, że Suma ubezpieczenia zmniejsza się po każdym zdarzeniu, aż do wykończenia sumy ubezpieczenia. Posiadając taką wiedzę łatwo sobie wyobrazić jak szybko wykończy się suma ubezpieczenia w wysokości 20000 zł biorąc dodatkowo pod uwagę koszty samochodu zastępczego (jeśli taki nam przysługuje na podstawie OWU) oraz w przypadku napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługi. Między innymi dlatego należy wystrzegać się wybierania AC kierując się jedynie ceną bez świadomości tego co ono obejmuje. W przypadku pechowego roku można stracić bardzo dużo nerwów.
Ponadto aby zapobiec w przyszłości problemów z przedłużającymi się naprawami samochodów należy również zwrócić uwagę na renomę Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz sprawność likwidacji szkody, która bezpośrednio przekłada się na opinie klientów oraz agentów ubezpieczeniowych.
Często oferty potrafią różnić się dużą kwotą natomiast zakres ubezpieczenia może być diametralnie różny, zakup droższego ubezpieczenia nie zawsze gwarantuje pełną ochronę, dlatego naszym zdaniem agent ubezpieczeniowy powinien obowiązkowo przy zakupie ubezpieczenia AC poinformować klienta o najistotniejszych zapisach umowy oraz polecić ubezpieczyciela cieszącego się najlepszą opinią przy likwidacji szkód. Naturalnie wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego należy do klienta oraz jego preferencji, ale wychodzimy z założenia, że jedyną podstawą do podejmowania decyzji, powinna być pełna świadomość. W ten sposób, w przyszłości możemy uniknąć niepotrzebnego stresu oraz dużych wydatków.
Podsumowując wybór dobrego ubezpieczenia AC przy ograniczonym budżecie to zawsze sztuka kompromisu pomiędzy zakresem świadczonych usług oraz ceną. Najważniejszym aspektem w procesie podejmowania decyzji jest profesjonalna obsługa klienta oraz pełna świadomość podczas podejmowania decyzji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie AC?

Zasięg terytorialny ubezpieczenia nie jest warunkowany przez podpisane umowy międzynarodowe jak jest to w przypadku ubezpieczenia OC. Naturalnie obejmuje ono Polskę natomiast, każdorazowo przy podpisaniu ubezpieczenia AC należy się upewnić, że obejmuje ono interesujące nas kraje, które często odwiedzamy albo mamy zamiar odwiedzić.

Co się składa na cenę ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, posiada ono wiele wersji. Jeden z elekemntów dotyczy sposobu likwidacji szkód w warsztatach ASO, w warsztacie partnerski czy na podstawie kosztorysu. Oprócz tego podejmujemy decyzje o sumie ubezpieczenia decydujemy pomiędzy stałą bądź konsumpcyjną, która zmniejsza się wraz z zaistniałymi szkodami podczas trwania ubezpieczenia. Przy wyborze ubezpieczenia określamy udział własny w likwidacji szkody, wysokość franszyzy integralnej (minimalna wartość szkody powyżej której odpowiedzialność za jej likwidację bierze towarzystwo ubezpieczeniowe), dodatkowego wyposażenia samochodu, zniesienie amortyzacji części i wielu innych możliwości. Każdy z tych czynników ma istotny wpływ na cenę ubezpieczenia oraz jego wartość użytkową.
Ponadto na cenę ma wpływ również:
-Miejsce zameldowania. Im większe miasta tym większa szansa na stłuczkę dlatego też wyższa składka.
-Wiek oraz staż kierowcy. Im osoba starsza i bardziej doświadczona tym mniejsze ryzyko spowodowania kolizji.
– wartość pojazdu
– wiek pojazdu
– wersja wyposażenia pojazdu
– zadeklarowana suma ubezpieczenia, która powinna odpowiadać realnej wartości samochodu na moment podpisania ubezpieczenia.
Należy podkreślić wagę odpowiedniego wpisania sumy ubezpieczenia. Gdy OWU ubezpieczenia wskazują, że osobą odpowiedzialną za wpisanie sumy ubezpieczenia jest ubezpieczający, ponosi on pełną odpowiedzialność za zawyżenie lub co gorsza zaniżenie sumy ubezpieczenia. Co może się skończyć wypłatą niepełnego odszkodowania za likwidację szkód.
Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw klientom dopasowując ofertę pod budżety klientów ale trzeba pamiętać, że różnice cenowe nie biorą się z niczego i często wiążą się one z dużym okrojeniem oferowanego ubezpieczenia AC, dlatego tak ważna jest wysokiej jakości obsługa kliena w agencji ubezpieczeniowej.

Nie mam zniżek AC czy muszę płacić pełną składkę ubezpieczenia?

Pomożemy klientom w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, które przepisuje zniżki z ubezpieczenia OC. Dodatkowo możemy ująć kwestię ubezpieczeń w portfelu klienta kompleksowo i sprawdzimy które towarzystwa oferują dodatkowe zniżki przy zakupie ubezpieczeń poza komunikacyjnych czyli np. ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie na życie. W ten sposób klient może cieszyć się niższą składką lub w podobnej cenie wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe o wyższej jakości obsługi klienta.

Zniżki na ubezpieczenie AC nie przysługują każdemu nawet przy długiej historii bezszkodowej jazdy

Statystyki są nieubłagane, najbardziej szkodowymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych są najmłodsi kierowcy. Z tego powodu młodzi kierowcy nawet z wypracowanymi zniżkami OC nie mogą liczyć na zniżki z tytułu AC. Naturalnie są sposoby na rozwiązanie tego problemu w postaci dopisania właściciela do pojazdu, który ma już zniżki AC wypracowane, ale w przypadku szkody współwłaściciel traci część zniżki.

Czy instalacja gazowa podnosi wartość pojazdu?

Zależy to od ubezpieczyciela ale najczęściej tak. Naturalnie jak każda inwestycja tak i instalacja gazowa ulega amortyzacji, w związku z czym już 3 lub 4 letnie instalacje gazowe mogą nie wpływać na wartość pojazdu.

Jak ubezpieczyć AC samochodu uszkodzonego?

Ubezpieczenie AC samochodów w sposób istotny uszkodzonych, nie można wystawić. Przed wystawieniem takiego ubezpieczenia należy doprowadzić pojazd to odpowiedniego stanu. Naturalnie nie wszystkie uszkodzenia dyskwalifikują pojazd. Zarysowania, wgniecenia, pęknięcia szyb które nie mają wpływu na bezpieczeństwo poruszania się nie uniemożliwiają zawarcia ubezpieczenia AC. Należy pamiętać, że przy zawieraniu ubezpieczenia AC takiego samochodu agent ubezpieczeniowy ma obowiązek wykonania zdjęć pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia. Ma to na celu uniemożliwienie likwidacji szkód powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC.

Wpisanie za niskiej kwoty sumy ubezpieczenia

Inaczej nazywa się to niedoubezpieczeniem, i jest to sytuacja gdy kwota sumy ubezpieczenia jest niższa niż realna wartość ubezpieczanego pojazdu. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna dla ubezpieczającego ponieważ w związku z tym, że składka jest odpowiednio niższa niż w przypadku kiedy suma ubezpieczenia zostałaby podana prawidłowo ubezpieczyciela ma prawo do wypłacenia niepełnej kwoty odszkodowania. Aby zobrazować najlepiej posłuży do tego przykład. Suma ubezpieczenia pojazdu o wartości 40 000 zł została wskazana na 20 000 zł przy szkodzie na samochodzie o wartości 4000 zł ubezpieczyciel może wypłacić proporcjonalnie niższą kwotę czyli w takim przypadku 2000 zł.

Wpisanie za wysokiej kwoty sumy ubezpieczenia

W tej sytuacji ubezpieczonemu nic nie grozi, ale należy pamiętać, że w przypadku szkody całkowitej kiedy suma ubezpieczenia została zawyżona ubezpieczyciel nie wypłaci pełnej sumy ubezpieczenia tylko kwotę równą rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Dla przykładu ubezpieczając samochód Renault Espace IV z 2002 roku o standardowym poziomie wyposażenia na wartość sumy ubezpieczenia 30 000 zł przy szkodzie całkowitej Towarzystwo ubezpieczeniowe. odniesie się do rzeczywistej wartości pojazdu i w ten sposób zamiast wypłacić 30 000 zł jak oczekiwał klient może wypłacić znacznie mniejszą kwotę.

Jak określić sumę ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia jest określana w różny sposób. W przypadku samochodów leasingowanych leasing podaje wartość sumy ubezpieczenia pojazdu i leasingujący nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia o niższej sumie ubezpieczenia.
W przypadku pojazdu, którego właścicielem jest ubezpieczający jego wartość często określa się automatycznie na podstawie specyfikacji i identyfikacji pojazdów eurotax w drodze sprzedaży polisy, w przypadku wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które nie określa automatycznie sumy ubezpieczenia kupujący jest zobowiązany samemu do określenia sumy ubezpieczenia.

Kiedy Ubezpieczenie AC nie zadziała

Zawsze trzeba się odnieść do obowiązującego ubezpieczenie OWU, natomiast są sytuacje drogowe, które zawsze znajdują się w dziale wykluczenia OWU.
– Użytkując pojazd bez odpowiednich uprawnień, bez ważnego dowodu rejestracyjnego oraz bez ważnego przeglądu technicznego, niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą nie zgodzić się na wypłaty odszkodowania, jeżeli stan techniczny pojazdu przyczynił się do spowodowania szkody.
– kiedy pojazd służył nam jako narzędzie przestępstwa
– W przypadku gdy szkoda powstała w sposób umyślny
– Szkody wynikające z eksploatacji
– W sytuacji, kiedy oddaliliśmy się z miejsca zdarzenia bez powodu.
– Pozostawienie kluczy oraz dowodu rejestracyjnego w pojeździe, kiedy został on skradziony
– Gdy Auto znajduje się w komisie lub warsztacie odpowiedzialność za niego przejmują wtedy przedsiębiorcy i szkody takie powinno się realizować z ubezpieczenia firmy.
– Kiedy szkoda nie przekroczy ustalonej w OWU minimalnej kwoty odpowiedzialności.