-10% Promocja

Ubezpieczenie lokalu częściowo podnajmowanego – w jaki sposób zakupić polisę?

W realiach biznesu możemy spotkać się wielokrotnie z sytuacją, w której przedsiębiorca aby minimalizować koszty prowadzenia działalności lub zwiększyć atrakcyjność oferowanych przez siebie usług podnajmuje część nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą. Niestety, nastręcza to nie lada problemów podczas zawierania ubezpieczenia, co w niektórych wypadkach może odbić się dużą czkawka ubezpieczonemu. Każdorazowo, taką sytuację, należy rozpatrywać indywidualnie.
Podczas procesu zawierania umowy ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę PKD działalności gospodarczej FAKTYCZNIE wykonywanej w ubezpieczonym lokalu, wpisanie zbyt szerokiej listy PKD wpływa bardzo negatywnie na wysokość składki ubezpieczeniowej i może niepotrzebnie zniechęcić do zawarcia ubezpieczenia klienta. I tak osoba, która prowadzi montaż stolarki otworowej i posiada salon sprzedaży stolarki okiennej, de facto nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze budowlanym w danym lokalu a jedynie salon sprzedaży, co ma bardzo istotny wpływ na taryfikację składki, bo przecież inne ryzyka występują przy każdym z tych PKD.
Istotnym jest również wybór odpowiedniego segmentu w którym zawrzemy ubezpieczenie. Każdy z produktów ubezpieczeniowych dokładnie specyfikuje w OWU dla kogo jest przeznaczony dany produkt ubezpieczeniowy. Inną ścieżką podążymy w przypadku spółek prawa handlowego a inną w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jest to związane z segmentacją rynku ubezpieczeń oraz ilością ryzyk jakie obejmują ubezpieczenia. Segment B Obejmuje swoim zakresem spółki prawa handlowego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, podczas gdy segment C obejmuje tylko osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przy tym należy pamiętać, iż nawet kiedy określimy już odpowiedni segment do obsługi klienta oraz zakres PKD wykonywanego w danej nieruchomości, dodatkowo komplikuje sytuację fakt, iż w rzeczywistości ubezpieczamy dwa podmioty wykorzystujące jeden lokal. Często spotykam się z praktyką, w której do polisy zostaje dodane PKD 68.20.z (wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi), nie jest to prawidłowe rozwiązanie problemu. Ze względu na konieczność uwzględnieniu w polisie dwóch odrębnych przedsiębiorców, należy odpowiednio to zaznaczyć w procesie zawierania Polisy. I tak w każdym TU może się to odbywać inaczej. Najczęściej jednakże będzie wymagana zgoda od osoby odpowiedzialnej za szacowanie ryzyka w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Choć wydaje się to zbędną formalnością, jak za każdą procedurą i z tą wiążą się przypadki szkód, które wymusiły wprowadzenie takich formalności.
Podsumowując najpoważniejszymi błędami, z którymi spotykam się to:
• Zły dobór segmentu ubezpieczenia w wyniku której nieruchomość klienta nie jest w ogóle zabezpieczona.
• Nanoszenie zgód w klauzulach, wykraczających poza pełnomocnictwa agentów.
• Ignorowanie faktu podnajęcia części nieruchomości w procesie zawierania ubezpieczenia.

Geneza powstania błędów jest różna. Dlatego aby zabezpieczyć się przed takimi przypadkami gorąco polecam klientom przesyłania mailowo pełnej specyfikacji ubezpieczonych nieruchomości oraz prowadzenia mailowo całego procesu zakupu ubezpieczenia. W ten sposób zabezpieczony zostaje interes zarówno klienta jak i agenta ubezpieczeniowego.