-10% Promocja

Ubezpieczanie lokali komercyjnych w jaki sposób zawrzeć?


W realiach gospodarczych wielokroć możemy spotkać się z sytuacją, w której klienci zakupują nieruchomość pod działalność gospodarczą. Zakupując ją decydują się jednak na finansowanie go kredytem mieszkaniowym, choć w rzeczywistości powinien być on realizowany jako kredyt komercyjny. Decyzja ta jest podyktowana znacznie niższymi kosztami obsługi takiego zobowiązania, problem pojawia się przy zawieraniu ubezpieczeń. Często klient kupuje polisę w segmencie prywatnym ze względu na wymóg jej przedstawienia do banku, mimo że nieruchomość jest użytkowana komercyjnie.
Ubezpieczając taką nieruchomość należy być bardzo uważnym, ponieważ inne ryzyka są wkalkulowane tworząc ofertę dla osób prywatnych a inne dla nieruchomości komercyjnych, i choć finalnie składki takich produktów mogą się różnić nieznacznie lub wcale to stopień ochrony ubezpieczonego jest znaczny.
I tak w przypadku pożaru spowodowanego urządzeniem takim jak serwer lub ksero podczas gdy ubezpieczony zakupił polisę w segmencie prywatnym może wystąpić problem podczas likwidacji szkód. Ponadto zakupowane przy okazji ubezpieczeń mieszkaniowych polisy oc w życiu prywatnym nie chronią klienta od szkód na osobach trzecich związanych z użytkowaniem nieruchomości. Naturalnie każde z towarzystw ubezpieczeniowych podchodzi do kwestii likwidacji szkód w swój indywidualny sposób, ale żeby zapewnić sobie spokojny sen należy podchodzić do zakupu ubezpieczenia w sposób jak najbardziej świadomy.