-10% Promocja

Ubezpieczenie Mieszkania

Po co mi jest ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania w przypadku jego kredytowania jest niezbędne ze względu na taki wymóg stawiany przez

kredytodawcę. W przypadku kiedy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami mieszkania nieobciążonego kredytem hipotecznym, przyda się nam w przypadku zdarzeń losowych w wyniku których mieszkanie, jego wyposażenie ulegnie zniszczeniu.

Co ubezpieczamy?

Wykupując ubezpieczenie mieszkania możemy zdecydować się na ubezpieczenie murów ze stałymi elementami oraz możemy je rozszerzyć o takie elementy jak: wyposażenie mieszkania czy rzeczy osobiste.
Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie definiują pojęcia murów, wyposażenia i rzeczy osobistych. Na przykład pojęcie murów ze stałymi elementami może zawierać w sobie stałe zabudowy meblowe w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. To samo dotyczy wyposażenia. Część z towarzystw ubezpieczeniowych włącza w nie sprzęt gospodarstwa domowego jak agd i rtv a inni nie całkowicie wykluczając z odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Posiadając małe dzieci oraz zwierzęta możemy rozszerzyć stopień ochrony nieruchomości o szkody własne spowodowane m.in. najmłodszymi oraz zwierzętami domowymi.

Co się składa na wysokość składki?

Ubezpieczenie mieszkania możemy rozszerzyć do różnych poziomów podstawowy, rozszerzony, all risk oraz dokupić ubezpieczenia towarzyszące takie jak:
– Assistance domowy, pomaga przy awariach w domu, przy jego zakupie należy zwrócić uwagę czy pokrywa on również poszukiwanie przyczyny usterki
– Assistance medyczny, szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi, opłaca domowe wizyty lekarzy w przypadku nagłych zachorowań
– ubezpieczenie podróżne. Roczne ubezpieczenie o podstawowym zakresie, chroni ubezpieczonego przed kosztami leczenia za granicą.
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni nas od takich zdarzeń jak zalanie sąsiada oraz szkód na osobach trzecich spowodowanych przez ubezpieczonego jego dzieci i zwierzęta
– ochrona szyb i innych szklanych przedmiotów przed stłuczeniem
– NNW w życiu.
– ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: powódź, grad, huragan itd.

Jaki jest zakres ubezpieczenia mieszkania?

W zależności od tego na jaki poziom ubezpieczenia i jaki jego zakres wybraliśmy taką mamy ochronę. Poczynając od murów i elementów stałych poprzez wyposażenie na rzeczach osobistych kończąc. Ubezpieczamy innymi słowy kompleksowo mieszkanie. Poziom ubezpieczenia mówi nam o zakresie ochrony jaki zapewnia nam towarzystwo ubezpieczeniowe podstawowe ubezpieczenia chroni nas przed podstawowymi zdarzeniami losowymi jak zalanie oraz pożar, ważne jest aby zwrócić uwagę na ich przyczynę, najczęściej w podstawowej opcji chroni ono jedynie przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie lub powstałych w wyniku awarii. Następny poziom rozszerza najczęściej ryzyka o skutki przepięć, huraganów itp. Najwyższy poziom zwany ALL RISK obejmuje wszystkie zdarzenia nie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU. Jest to często najdroższe ubezpieczenie ale obejmuje ono również szkody własne związane np. z pozostawieniem włączonego żelazka, pożaru z kuchni czy inne szkody wyrządzone przez domowników a nie wyłączone w OWU.
Na uwagę zasługuję również fakt, że coraz więcej towarzystw oferuje rozszerzenie tego ubezpieczenia o skutki rabunku poza miejsce zamieszkania. W ten sposób nie musimy się obawiać o utratę telefonu czy roweru. Jeszcze niedawno nie było takiej możliwości, obecnie w wyniku dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeń towarzystwa rywalizują coraz mocniej o klienta, z dużą korzyścią dla samego klienta.
Wiele osób przy zakupie ubezpieczenia mieszkania mylnie rozumie jego zakres i wychodzi często z założenia, że ubezpieczając mieszkanie chronimy się przed szkodami na osobach trzecich. Należy pamiętać, że taką formę zabezpieczenia oferuje tylko ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Czy potrzebuje rozszerzenie ochrony ubezpieczenia mieszkania od powodzi?

Jedynym z najczęściej wybieranym rozszerzeniem ochrony ubezpieczenia mieszkania jest powódź. Definicja tego pojęcia może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Podczas gdy jedno towarzystwo definiuje powódź jako następstwo wzrostu stanów wody w ciekach i jeziorach, definicja innego może obejmować również zalania w wyniku ulewnych deszczy. Jest to o tyle istotna kwestia, że zalania spowodowane ulewnymi deszczami występują o wiele częściej i dotykają również terenów niezagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi. Dlatego nie zawsze powódź oznacza to samo u każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Mało kto ma czas na studiowanie zapisków OWU każdej z ofert Towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego warto zapytać o ofertę dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Czy potrzebuję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

Wiele osób mówi, że ten jak i pozostałe dodatki to sposób na zwiększanie składki ubezpieczenia, ale niewielu klientów jest świadomych jak bardzo dzisiejsze życie różni się od tego które znamy jeszcze sprzed 10 lat. Najlepszym przykładem do zobrazowania wagi takiego ubezpieczenia jest przytoczenie historii przedstawianej podczas szkoleń.
Podczas sobotniego grilla odbywającego się w nowo wybudowanym domu spotkało się grono bliskich znajomych wraz z ich dziećmi. Podczas gdy rodzice oddawali się przyjemnej rozmowie, jedno z dzieci które w międzyczasie oglądały bajki na telefonie znudziło się i wymyśliło zabawę polegającą na wrzucaniu telefonów komórkowych do wiadra z wodą. Reszta dzieci ochoczo przystąpiła do zabawy i w efekcie straty oszacowano na blisko 6000 zł. Utopionych zostało w sumie 5 telefonów. Szczęśliwie rodzice mieli wykupione ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i cała historia rozeszła się po kościach.

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

Często przy ubezpieczaniu mieszkania od czynników losowych chcemy się zabezpieczyć również na wypadek włamania do mieszkania. Tutaj także mamy wybór różnych poziomów zabezpieczenia. Od podstawowego, które obejmuje kradzież z włamaniem, wymianę zabezpieczeń oraz rabunek przez zakres rozszerzony, który dodatkowo obejmuje wandalizm kończąc na poziomie ALL RISK, który obejmuje również kradzież zwykła. Naturalnie każde z towarzystw w inny sposób konstruuje swoje oferty i należy każdorazowo sprawdzać w OWU co obejmuje dany poziom ubezpieczenia mieszkania od kradzieży lub poprosić o ofertę profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, który w drodze sprzedaży dopasuje zakres ubezpieczenia mieszkania od kradzieży do potrzeb i zdolności finansowych klienta, jasno określając zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Co w przypadku najmowania mieszkania?

Najczęstsze pytania przy ubezpieczaniu mieszkania dotyczą kwestii najmowania oraz wynajmowania mieszkania. Przyjrzyjmy się każdej z sytuacji z osobna.
Właściciel mieszkania wykorzystuje ubezpieczony lokal w pełni do zaspokojenia swoich potrzeb lokalowych. Jest to najprostsza sytuacja, w której każde ubezpieczenie mieszkania chroni ubezpieczonego, zarówno ubezpieczenie mieszkania od czynników losowych i kradzieży jak i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
Właściciel mieszkania wynajmuje cały lokal. W takim przypadku powinien zakupić ubezpieczenie mieszkania obejmujące interesujące go aspekty w zależności od standardu wykończenia lokalu oraz powinien zakupić oc najemcy aby uchronić się przed konsekwencjami szkód związanych z użytkowaniem mieszkania a wyrządzonych przez najemcę na osobach trzecich.
Osoba wynajmująca mieszkanie, w ramach ubezpieczenia mieszkania może wskazać iż ubezpieczenie obejmuje tylko rzeczy osobiste oraz wyposażenie w mieszkaniu które wynajmuje. Ponadto powinien dobrać odpowiednie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym które obejmuje szkody wyrządzone w lokalach wynajmowanych długoterminowo lub ubezpieczenie OC najemcy.
Właściciel prowadzący firmę we własnym lokalu. Taka sytuacja wymaga każdorazowo pełnej analizy ubezpieczającego. Wielokrotnie spotykaliśmy się z ubezpieczeniami mieszkań w sektorze prywatnym, które były użytkowane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji ubezpieczenie mieszkania w żadnej mierze nie chroni klienta, tak samo jak ubezpieczenie OC w życiu prywatnym bo jak sama nazwa wskazuje dotyczy ono tylko aspektów życia prywatnego. Profesjonalny agent powinien przede wszystkim określić w jakim stopniu ubezpieczany lokal jest użytkowany do celów prowadzenia działalności gospodarczej, czy ubezpieczający przechowuje przedmioty o znacznej wartości, które służą mu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stan prawny nieruchomości. Ponadto częstą sytuacją jest podnajmowanie biurek lub całych pokoi innym podmiotom, taka sytuacja dodatkowo komplikuje kwestię wystawienia ubezpieczenia mieszkania w profesjonalny sposób. Najczęściej aby ubezpieczyć w profesjonalny sposób taką nieruchomość oraz zabezpieczyć klienta przed szkodami na osobach trzecich należy ubezpieczyć takiego klienta w sektorze biznesowym, naturalnie nie jest to jedyna możliwość i każdy przypadek należy traktować indywidualnie.