-10% Promocja

Ubezpieczenie lokali użytkowych podnajmowanych oraz wynajmowanych wspólnie

Jest to najczęściej ignorowany aspekt podczas procesu doboru ubezpieczeń nieruchomości, a wielokrotnie okazuje się on być bardzo istotny podczas likwidacji szkody. Sztuka prawdidłowego ubezpieczania takiego lokalu polega na szacowaniu ryzyka. Kiedy w jednym lokalu

prowadzonych jest wiele działalności gospodarczych o różnym zakresie PKD sposób wyliczania ryzyka zmienia się, naturalnie decyduje o tym osoba o odpowiednich kompetencjach w tym przypadku specjalista underwriter danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej w gospodarczej rzeczywistości spotykamy się z sytuacją w której np. osoba/spółka prowadząca biuro podróży podnajmuje pokój albo biurko osobie oferującej jakieś usługi uzupełniające np. ubezpieczenia. Każdorazowo taka sytuacja powinna mieć odzwierciedlenie w zapisach OWU bądź zgodę na zawarcie ubezpieczenia nieruchomości w oferowanym zakresie od osoby odpowiedzialnej za szacowanie ryzyka w danym segmencie ubezpieczeń. Choć przedstawiony przykład wydaje się błahy należy być świadomym, że nawet przy działalnościach gospodarczych o tak małym czynniku ryzyka należy już konsultować zgodę na wystawienie ubezpieczenia mieszkania lub domu. Nie wspominając już o takich sytuacjach kiedy w jednej nieruchomości ktoś prowadzi warsztat samochodowy a jedno ze stanowisk podnajmuje firmie zajmującej się instalacjami gazowymi lub w jednej hali produkcyjnej znajduje się skład ubrań oraz zakład ślusarski. Nawet, kiedy działalności gospodarcze mają wydzielone osobne pomieszczenia poprzez ścianki działowe, należy uzyskać specjalną zgodę od uprawnionej osoby w danym towarzystwie ubezpieczeniowym na ubezpieczenie takiej nieruchomości.
W procesie likwidacji szkody mającej miejsce w takiej nieruchomości towarzystwo może całkowicie nie wypłacić odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość w związku z źle zawartą umową ubezpieczenia nieruchomości. Dlatego tak bardzo istotne jest aby w przypadku ubezpieczeń nieruchomości powiązanych z działalnością gospodarczą korzystać z usług profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego.