-10% Promocja

Ubezpieczenie Domu

Ubezpieczenie domu w przypadku kiedy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami domu nieobciążonego kredytem hipotecznym, przyda się nam w przypadku

zdarzeń losowych w wyniku których dom, jego wyposażenie lub rzeczy osobiste w nim się znajdujące ulegną zniszczeniu. W sytuacji kiedy jest obciążony kredytem jest niezbędne ze względu na taki wymóg stawiany przez kredytodawcę.

Co ubezpieczamy?

Decydując się na ubezpieczenie domu możemy zdecydować się na ubezpieczenie murów ze stałymi elementami możemy je także poszszerzyć o takie elementy jak: wyposażenie domu, rzeczy osobiste, architekturę ogrodu, ogrodzenie, budynku gospodarcze.
Ogólne warunki umowy tworzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe różnie definiują pojęcia murów, wyposażenia i rzeczy osobistych. Dla przykładu pojęcie murów ze stałymi elementami może w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych zawierać w sobie zabudowy meblowe. Analogiczna sytuacja jest z interpretowaniem wyposażenia czy rzeczy osobistych. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe włączają w nie sprzęt agd i rtv a inni nie całkowicie wykluczając z odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach podstawowego ubezpieczenia domu. Ubezpieczenie domu można rozszerzyć o odpowiedzialność szkód własnych, jest to na pewno ciekawa możliwość dla rodzin z dziećmi oraz posiadacz zwierząt.

Co się składa na wysokość składki?

Ofertę ubezpieczenia domu można uzupełnić o ubezpieczenia towarzysząće takie jak:
– Assistance domowy, pomaga przy awariach w domu, przy jego zakupie należy zwrócić uwagę czy pokrywa on również poszukiwanie przyczyny usterki
– Assistance medyczny, szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi, opłaca domowe wizyty lekarzy w przypadku nagłych zachorowań
– ubezpieczenie podróżne. Roczne ubezpieczenie o podstawowym zakresie, chroni ubezpieczonego przed kosztami leczenia za granicą.
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni nas od takich zdarzeń jak zalanie sąsiada oraz szkód na osobach trzecich spowodowanych przez ubezpieczonego jego dzieci i zwierzęta
– ochrona szyb i innych szklanych przedmiotów przed stłuczeniem
– NNW w życiu.
– ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: powódź, grad, huragan itd.

Oprócz ubezpieczeń towarzyszących na wysokość składki wpływa ma również poziom zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w domu oraz istniejące systemy alarmowe czy przeciwpożarowe. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych zwiększa również składki ubezpieczeń w przypadku kiedy materiał z jakiego jest wykonany dom jest łatwopalny. Z pewnością zakres ubezpieczenia jak i miejsce, w którym znajduje się nieruchomość nie pozostaje bez wpływu na cenę ubezpieczenia. Tak też właściciele domów znajdujących się na terenach o wysokim ryzyku wystąpienia powodzi muszą liczyć się z większymi składkami niż inni.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domu?

Poziom ubezpieczenia oraz zakres ochrony jaki wybraliśmy definiuje zakres ochrony jaki oferuje na towarzystwo ubezpieczeń. Poczynając od standardowego ubezpieczenia zawierającego w sobie tylki mury i elementy stałe poprzez wyposażenie domu na rzeczach osobistych kończąc. Możemy ubezpieczyć kompleksowo dom. Podstawowe ubezpieczenia chroni nas przed podstawowymi zdarzeniami losowymi jak zalanie oraz pożar, ważne jest aby zwrócić uwagę na to czy towarzystwo obejmuje wszystkie zdarzenia związane z tymi zdarzeniami losowymi czy tylko które powstały bez winy osoby ubezpieczającej. Bardzo często w podstawowym poziomie chroni ono ubezpieczonego tylko przed szkodami spowodowanymi przez osoby trzecie lub wynikłe na skutek awarii. Wyższy poziom najczęściej zwiększa ilość ryzyk objętych ubezpieczeniem o skutki takich zdarzeń jak przepięcia czy huragany itp. Najwyższy poziom zwany ALL RISK obejmuje wszystkie zdarzenia nie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU. Jest to często najdroższe ubezpieczenie ale obejmuje ono również szkody własne związane np. z pozostawieniem włączonego żelazka, pożaru z kuchni czy inne szkody wyrządzone przez domowników a nie wyłączone w OWU. Uważa się, że wykupując ubezpieczenie all risk towarzystwo nie bada przyczyny szkody a szacuje od razu szkody, które miały miejsce.
Bardzo istotnym jest, że w związku z rozwijającym się rynkiem ubezpieczeń coraz więcej towarzystw oferuje rozszerzenie tego rodzaju ubezpieczeń o skutki rabunku poza miejscem zamieszkania. Dzięki temu ubezpieczony nie musimy się obawiać o stratę telefonu czy roweru w wyniku rabunku. Jeszcze niedawno nie było takiej możliwości, obecnie w wyniku dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeń jest taka możliwość
Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania warto rozważyć rozszerzenie ubezpieczenia o o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ponieważ samo ubezpieczenie mieszkania nie chroni przed szkodami na osobach trzecich w związku z posiadaniem nieruchomości. W przypadku braku OC w życiu prywatnym w sytuacji kiedy pieszy przewróci się na oblodzonym chodniku przed naszym domem odpowiedzialność za skutki takiego wypadku bierze na siebie właściciel nieruchomości.

Czy potrzebuje rozszerzenie ochrony ubezpieczenia domu od powodzi?

Przy zakupie ubezpieczenia domu, warto się zastanowić nad poszerzeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody związane z powodzią. Nawet kiedy nasza nieruchomość nie znajduje się na terenach powodziowych warto dopytać agenta ubezpieczeniowego o zakres definicji pojęcia powodzi. Towarzystwa ubezpieczeniowe często różnie definiują zjawisko powodzi, podczas gdy jedno towarzystwo określa powódź tylko jako efekt wzrostu stanów wody w ciekach i jeziorach, inne towarzystwo ubezpieczeniowe może wskazać także zalania w wyniku ulewnych deszczy. Sytuacja to stwarza problem, ponieważ właściciele nieruchomości nie znajdujących się w terenach powodziowych często nawet nie rozważają zakupu takiego ubezpieczenia a przecież szkody spowodowane ulewnymi deszczami występują o wiele częściej i szkody z tego tytułu występują również na terenach niezagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi. Naturalnie niewiele osób ma czas na dokładne czytanie postanowień OWU każdej z ofert towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego przy ubezpieczaniu tak wartościowych przedmiotów warto zapytać o ofertę dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Czy potrzebuję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest jednym z najbardziej wartościowych ubezpieczeń w portfelu dobrego agent ubezpieczeniowego. Zakres ochrony, który zapewnia jest bardzo szeroki a sumę ubezpieczenia możemy sami dobrowolnie kreować. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują sumę ubezpieczenia o wartości 1 000 000 zł. Choć niektórzy mogą stwierdzić, że jest to zbyt duża kwota jak na potrzeby przeciętnego klienta, zdarzają się szkody których wysokość likwidacji przyprawia o zawrót głowy. Najmniej problematycznymi szkodami są te z kategorii materialnych, o wiele bardziej wymagającymi są szkody na osobie. Aby zobrazować sobie taką szkodę najlepiej posłuży przykład.
Dziecko na spacerze z rodzicami wbiegło pod rozpędzonego rowerzystę, ten próbując uniknąć kolizji spowodował wypadek zjeżdżając na jezdnię z drogi rowerowej. W wyniku zdarzenia rowerzysta doznał złamania otwartego kości udowej i był hospitalizowany w wyniku czego stracił czasową zdolność do wykonywania zawodu. Dodatkowo samochód na który wjechał rowerzysta miał porysowany cały bok oraz zbity przedni reflektor.
Koszt likwidacji takiej szkody jest trudny do całkowitego oszacowania we wstępnym procesie. Oprócz strat materialnych które można szybko oszacować na blisko 20 000 zł. Na tę kwotę składa się zakup roweru, malowanie karoserii samochodu, wymiana reflektora oraz koszt pojazdu zastępczego dla kierowcy zakładając, że był to samochód segmentu b oraz zwykły rower. Oprócz szkody materialnej zostaje kwestia likwidacji szkody osobowej, która zakończy się dopiero po skończeniu leczenia oraz procesu rehabilitacji. Na jej wysokość będzie miał wpływ również dochód jaki posiadał poszkodowany przed zdarzeniem, uszczerbek na zdrowiu który doznał w wyniku wypadku, do tego dochodzą straty moralne i jeżeli dojdzie do ograniczenia zdolności ruchowej po zakończeniu leczenia renta z tytułu częściowej niepełnosprawności. Tak naprawdę w przypadku tego typu górna granica odszkodowania praktycznie nie istnieje. Sam koszt likwidacji szkody materialnej potrafi zniszczyć domowy budżet, co dopiero wieloletni proces likwidacji szkody osobowej.

Ubezpieczenie domu od kradzieży

Podczas ubezpieczania domu od czynników losowych chcemy się zabezpieczyć też na wypadek włamania do mieszkania. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swej ofercie różne poziomy zabezpieczenia. Od podstawowego, które swym zakresem obejmuje kradzież z włamaniem, wymianę zabezpieczeń oraz rabunek przez zakres rozszerzony, który rozszerza ubezpieczenie o wandalizm kończąc na poziomie ALL RISK, który swoją definicją obejmuje również kradzież zwykła. Towarzystwa Ubezpieczeniowe w różny sposób konstruują swoje oferty datego też każdorazowo trzeba sprawdzać w OWU co jest w zakresie ochrony danego poziomu ubezpieczenia mieszkania od kradzieży lub najlepiej zapytać o ofertę ubezpieczenia profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego. Agent powinien skutecznie dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania od kradzieży do potrzeb i zdolności finansowych klienta, przy okazji jasno określając zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Co w przypadku najmowania domu?

Pytania które pojawiają się najczęściej dotyczą sytuacji w których dom jest wynajmowany albo najmowany.
Właściciel mieszka w ubezpieczonym domu i wykorzystuje go w pełni do zaspokojenia swoich potrzeb lokalowych. Idealna sytuacja, w której trudno jest zakupić złe ubezpieczenie domu od czynników losowych, kradzieży czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
Właściciel wynajmuje dom. W takim przypadku ubezpieczający powinien zakupić ubezpieczenie domu, które obejmuje interesujące go aspekty, należy dopasować zakres ubezpieczenia do przedmiotu najmu oraz powinien zakupić oc najemcy aby uchronić się przed konsekwencjami szkód związanych z użytkowaniem domu a wyrządzonych przez najemcę na osobach trzecich.
Osoba wynajmująca dom, w ramach ubezpieczenia dmu może wskazać iż ubezpieczenie obejmuje tylko rzeczy osobiste oraz wyposażenie domu które do niego należy jak również konkretne nakłady poniesione na remont. Ponadto powinien dobrać odpowiednie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym które obejmuje szkody wyrządzone w lokalach wynajmowanych długoterminowo.
Właściciel prowadzący firmę we własnym domu. Taka sytuacja wymaga każdorazowo pełnej analizy ubezpieczającego. Wielokrotnie spotykaliśmy się z ubezpieczeniami mieszkań w sektorze prywatnym, które były użytkowane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji ubezpieczenie mieszkania w żadnej mierze nie chroni klienta, tak samo jak ubezpieczenie OC w życiu prywatnym bo jak sama nazwa wskazuje dotyczy ono tylko aspektów życia prywatnego. Profesjonalny agent powinien przede wszystkim określić w jakim stopniu ubezpieczany lokal jest użytkowany do celów prowadzenia działalności gospodarczej, czy ubezpieczający przechowuje przedmioty o znacznej wartości, które służą mu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stan prawny nieruchomości. Ponadto częstą sytuacją jest podnajmowanie biurek lub całych pokoi innym podmiotom, taka sytuacja dodatkowo komplikuje kwestię wystawienia ubezpieczenia mieszkania w profesjonalny sposób. Najczęściej aby ubezpieczyć w profesjonalny sposób taką nieruchomość oraz zabezpieczyć klienta przed szkodami na osobach trzecich należy ubezpieczyć takiego klienta w sektorze biznesowym, naturalnie nie jest to jedyna możliwość i każdy przypadek należy traktować indywidualnie.