-10% Promocja

Ubezpieczenie Domku letniskowego

Kto decyduje się na ubezpieczenie domku letniskowego?

Coraz więcej osób decyduje się na zakup letniej rezydencji, jest to miejsce które w swoim założeniu ma służyć relaksowi. Zakup ubezpieczenia domku letniskowego pozwoli ubezpieczonemu zdjąć część ciężaru wynikającego z

tytułu posiadania nieruchomości rekreacyjnej. Najczęściej takie nieruchomości znajdują się w okolicach lasów lub wakacyjnych kurortów, które poza sezonem często pustoszeją. Wtedy też najczęściej pojawiają się szkody takie jak: kradzieże czy zniszczenia w budynkach w związku z dzikimi zwierzętami szukającymi schronienia przed niesprzyjającą aurą. Poprzez zakup ubezpieczenia domku letniskowego ubezpieczony ma możliwość zabezpieczenia się przed skutkami takich wydarzeń. Składka ubezpieczenia domku letniskowego jest często mniejsza od podatku z tytułu posiadania nieruchomości o charakterze rekreacyjnym.

Jaką nieruchomość możemy chronić kupując ubezpieczenie domku letniskowego?

Zgodnie z definicją pojęcia domku letniskowego są to nieruchomości, które służą celom rekreacyjnym. W jego zakres wchodzą domki znajdujące się na terenie nieruchomości oprzeznzaczeniu rekreacyjnym, domki znajdujące się na terenie ogródków działkowych a także wszelkie domu lub mieszkania które są użytkowane wyłącznie czasowo. Należy pamiętać, iż często ubezpieczenie domu lub mieszkania w standardowej formule posiada wykluczenie dotyczące szkód, które powstały podczas dłuższej nieobecności właściciela nieruchomości. Długość tej nieobecności jest często określana jako 30 dni ale jego wymiar jest różnie określany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego warto skonsultować swoje potrzeby ubezpieczeniowe z profesjonalnym agentem ubezpieczeniowym.

Co obejmie ubezpieczenie domku letniskowego?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej konstruuje swoją ofertę dlatego należy zastanowić się jaki zakres ubezpieczenia domku letniskowego najlepiej pasuje do naszej sytuacji. Oferty dobrych towarzystw ubezpieczeniowych mogą również objąć swoją ochroną:
– pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na posesji.
– małą architekturę
– ruchomości znajdujące się w domku letniskowym
– odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanej nieruchomości

W jakim zakresie możemy zakupić ubezpieczenie domku letniskowego?

Jak już wcześniej zostało to podkreślone towarzystwa ubezpieczeniowe nie posiadają tożsamych ofert ubezpieczenia domku letniskowego. Dlatego powinniśmy zawierając ubezpieczenie każdorazowo sprawdzać jego zakres albo skorzystać z usług profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego. Najczęstsze ryzyka z jakimi możemy się spotkać a są objęte ubezpieczeniem domku letniskowego to:
– skutki nawalnych deszczy
– zdarzenia losowe m.in. grad uderzenie pioruna, osunięcie się ziemi, pożar, huragan, uderzenie pojazdu mechanicznego itp.
– przepięcia
– kradzież z włamaniem
– powódź
– wandalizm