-10% Promocja

Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów

Czy potrzebuję ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem oferującym ochronę na czas trwania dwunastu miesięcy. Przy zakupie

ubezpieczenia NNW obejmujemy ochroną zarówno pasażerów jak i kierowcę. Ubezpieczenie to chroni podróżujących podczas korzystania z samochodu, do którego zakupiono ubezpieczenie NNW. Udziela ono świadczenia pieniężnego w ramach rekompensaty za doznany uszczerbek na zdrowiu, który ma swoją genezę w nieszczęśliwym wypadku.
Ubezpieczenie NNW obejmuje:
– uszkodzenia ciała
– nagłe zachorowania
– śmierć
Zakres terytorialny świadczenia jest regulowany w OWU, najczęściej obejmuje nieszczęśliwe zdarzenia na terenie Polski i za granicami. Świadczenie to jest wypłacane bez względu na przyczynę wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to przysługuje bez względu na to czy poszkodowanemu przysługują rekompensaty z tytułu innych ubezpieczeń np. polisy na życie

Kogo obejmuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkich pasażerów przewożonych w pojeździe odpowiednio do tego przystosowanym. Oznacza to, że jeżeli w samochodzie zarejestrowanym na 5 osób przewozimy razem 6 osób ubezpieczenie obejmie jedynie 5 z nich. Naturalnie trzeba przypomnieć, iż takie sytuacje nie powinny się zdażać ponieważ tworzą realne zagrożenie życia i zdrowia dla padróżujących oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Zakres ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem zdarzenia, które miały miejsce podczas poruszania się samochodem oraz wypadki związane z jego użytkowaniem.
Świadczenie z tutułu ubezpieczenia NNW przysługuje również poszkodowanym którzy doznali szkód w takich sytuacjach jak:
– wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
– postoju pojazdu
– rozładunku oraz załadunku.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
Jak każde ubezpieczenie również ubezpieczenie NNW posiada wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo nie chce ponosić odpowiedzialności w przypadkach gdy:
– kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków wpływających na zdolność kierowania pojazdem
– zdarzenie będzie związane z przestępstwem bądź próbą jego dokonania
– samochód brał udział w rajdach bądź działaniach wojennych