-10% Promocja

Ubezpieczenie flot pojazdów

Kto może ubezpieczać floty?

Ubezpieczenie flot pojazdów jest przeznaczony dla firm, które posiadają większą liczbę pojazdów. Granica liczby pojazdów uznawanych za flotę

zmienia się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale zakłada się, że zaczyna się od 10-20 pojazdów. Nie każdy przedsiębiorca może liczyć na zaliczenie jego pojazdów do ubezpieczeń flotowych, towarzystwa ubezpieczeniowe nie patrzą przychylnie na floty samochodów składających się z bardzo starych pojazdów. Szczęśliwie dla klientów o strategicznym potencjale towarzystwa potrafią wyjść naprzeciw i złożyć ofertę nawet w przypadku mniejszej ilości pojazdów. W związku z dużą komplikacją przy przygotowaniu ofert na ubezpieczenia flot pojazdów zawsze warto się dopytać o ofertę u profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego.

Jak wybrać ubezpieczenie flotowe?

Agent ubezpieczeniowy pomoże dobrać odpowiednie towarzystwo i pokieruje procesem zawierania ubezpieczeń. Agent powinien zaproponować rozwiązania, dzięki którym kwestie ubezpieczeń w firmie można potraktować kompleksowo. W wyniku czego można uzyskać dodatkowe zniżki ubezpieczając cały majątek w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym. W sytuacji kiedy decydujemy się na taką usługę, ważne jest aby nie kierować się jedynie ceną ubezpieczenia a również renomą towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jakością procesu likwidacji szkody. Jest to istotne ze względu na to, iż największym problemem przy zawieraniu ubezpieczeń nie jest zapłata składki a sprawny i rzetelny proces likwidacji ewentualnych szkód, ponieważ każdy dzień w którym środki firmy nie są wykorzystywane generują niepotrzebny koszt i możliwe straty.

Zakres Ubezpieczenia flotowego

Podpisując umowę u ubezpieczeniu flotowym jego zakres obejmuje wszystkie pojazdy oraz ich wyposażenie. Zakres ochrony każdego pojazdu określamy z osobna. Nie trzeba się obawiać, że dla zastępczego pojazdu w firmie, który jest bardzo stary trzeba będzie wykupić kompleksowe ubezpieczenie OC/AC/NNW/Assistance. Klient sam formułuje indywidualne pakiety ubezpieczeń przeznaczone dla różnych pojazdów. Składać się one mogą z:
– obowiązkowego OC
– AC
-Assistance
-NNW
-ubezpieczenia szyb
– ubezpieczenia opon
– zielona karta
– ochrona prawna

Skąd bierze się cena ubezpieczenia floty?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej wylicza ryzyko związane z ubezpieczaniem flot. Duży wpływ na kwotę ubezpieczenia ma wiek, liczba, rodzaj pojazdów liczba szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań. Znaczna większość ubezpieczycieli bierze pod uwagę szkodowość całej floty pod uwagę przy wyliczaniu składki ubezpieczenia. ERGO HESTIA oferuje ubezpieczenie flot gdzie bierze pod uwagę szkodowość każdego z pojazdów osobno, co daje dużą możliwość ograniczenia kosztów związanych z obsługą flot pojazdów.