-10% Promocja

Ubezpieczanie OC w życiu prywatnym a urządzenia transportu osobistego?


Wraz z rozwojem rynku urządzeń transportu osobistego takich jak hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne deskorolki i inne urządzenia towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają swoją ofertę w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz w OC działalności gospodarczej. Choć wypadków z udziałem UTO nie jest wiele ich konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe zarówno dla poszkodowanego jak i sprawcy wypadku. Likwidacja szkód na osobie jest skomplikowanym i długotrwałym procesem. W przypadku poważnych wypadków konsekwencje takiego zdarzenia mogą ciągnąć się za sprawcą długie lata.
Przy wyborze OC w życiu prywatnym należy pamiętać jednak, że nie wszystkie ubezpieczenia w życiu prywatnym zapewniają ochronę w takich wypadkach. Często zmieniające się warunki ubezpieczenia dodatkowo komplikują proces zawierania ubezpieczenia. Przy czym należy pamiętać, że do niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe postrzegały OC w życiu prywatnym jako dodatek przy ubezpieczaniu nieruchomości. Choć i ta sytuacja się zmienia. Między innymi Ergo Hestia umożliwia w każdym momencie trwania ubezpieczenia rozszerzenie świadczonej ochrony lub zawarcie samego produktu OC w życiu prywatnym.
Podsumowując, przy zawieraniu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym czy działalności gospodarczej należy upewnić się czy takie zdarzenia z wykorzystaniem urządzeń transportu osobistego wchodzą w zakres świadczonej ochrony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.