-10% Promocja

NNW szkolne czy warto kupować?


Rocznie dochodzi do około 79 tysięcy wypadków z udziałem uczniów na terenach szkoł i boisk w Polsce. Dlatego tak wiele rodziców decyduje się zakupić NNW szkolne. Jego celem jest pomoc finansowa dla rodziców których dziecko uległo wypadkowi. Wynajem opiekunki, organizacja zajęć wyrównawczych lub rehabilitacja poszkodowanego dziecka jest bardzo kosztownym procesem w przypadku poważnych urazów. Choć NNW wykupowane dla jednego dziecka jest zazwyczaj droższe należy mieć na uwadze, że ubezpieczenia indywidualne mają często szerszy zakres świadczeń oraz wyższe sumy ubezpieczenia. Dlatego gorąco zachęcamy do zawierania NNW dla dzieci czy to w formie grupowej czy indywidualnej.
Mity wokół ubezpieczenia NNW w szkole:
– NNW szkolne jest obowiązkowe, w związku z jego brakiem szkoła ma prawo odmówić uczestnictwa uczniowi w wycieczkach lub zawodach sportowych. – Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i pod żadnym pozorem jego brak nie może być powodem do niedopuszczenia ucznia do zajęć.
– Ubezpieczenie NNW obowiązuje tylko podczas roku szkolengo. – Ubezpieczenie szkolne działa przeważnie cały rok a dobre ubezpieczenie NNW cechuje się tym, że swoim zakresem obejmuje zdarzenia również na całym świecie. Naturalnie każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy OWU niezależnie, dlatego należy przez zawarciem umowy należy się dopytać jaki okres obejmuje NNW oraz jaki zakres terytorialny posiada dane ubezpieczenie NNW. Choć często podczas zagranicznych wojaży biura turystyczne dysponują własnymi ubezpieczeniami NNW uczestników należy pamiętać że w razie wypadku podczas wyjazdu o świadczenia z tytułu NNW można ubiegać się od wielu ubezpieczycieli, w przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych odszkodowania osobowe kumulują się.
– Czy ubezpieczenie NNW obejmuje również zachorowania?
Niestety Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w swojej definicji ukrywa odpowiedź na to pytanie. Świadczenia przysługują poszkodowanym tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przyczyną zewnętrzną. Dlatego takie przypadki jak zachorowania na nowotwory zatrucia i zawały serca są często wykluczone z odpowiedzialności polisy. Naturalnie przy zakupie polisy należy każdorazowo sprawdzić wykluczenia, ponieważ są polisy które swoim zakresem obejmują nawet takie zdarzenia.
Jaką ofertę wybrać?
Ofertę wybieramy pod specyfikę naszego dziecka. Jeżeli dziecko uprawia dużo sportu i często wyjeżdża na zgrupowania należy upewnić się, że ubezpieczenie obejmuje uprawianie tego sportu oraz czy swoim zakresem obejmuje zdarzenia, które mają miejsce poza granicami Polski. Należy pamiętać przy wyborze ubezpieczenia aby sprawdzić czy sport który uprawia nasza pociecha mieści się w ramach sportów rekreacyjnych czy przypadkiem nie należy wykupić dodatku do sportów uprawianych zawodowo lub ekstremalnych. Warto również zwrócić uwagę jaka część ubezpieczenia NNW może zostać przeznaczona na rehabilitację oraz czy ubezpieczyciel oferuje pomoc w organizacji leczenia rehabilitacyjnego w przypadku ciężkich urazów. Najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w sowjej ofercie pomoc CPOP (centrum pomocy osobom poszkodowanym), które pomaga w znalezieniu specjalistów oraz organizacji leczenia.