-10% Promocja

Najem krótkoterminowy


Wynajem mieszkań jest jednym z najczęstszych sposobów realizacji inwestycji prywatnych na rynku. Wciąż wysoka stopa zwrotu z inwestycji mieszkaniowych zachęca osoby prywatne oraz firmy do inwestycji w rynek nieruchomości. Przy rozliczaniu przychodu z tytułu najmu pojawia się często problem w interpretacji niejasnych przepisów podatkowych. Dają one możliwość rozliczania dochodu z tytułu najmu jako dochodu osoby prywatnej w rocznym picie, ale w niektórych warunkach ustawa nakłada obowiązek rejestrowania działalności gospodarczej.
Takim szczególnym przypadkiem jest m.in. najem krótkoterminowy. Bardzo często towarzystwa przenoszą klientów z nieruchomościami o przeznaczeniu pod najem krótkoterminowy i nie tylko, do segmentu ubezpieczeń firmowych. Nawet jeśli klienci nie posiadają działalności gospodarczych. Należy mieć na uwadze, że podstawową zasadą ubezpieczania jest, zasada która mówi, iż ubezpieczamy zawsze stan faktyczny. Nie ma znaczenia czy odnosi się to do nieruchomości, pojazdów czy pkd prowadzonej działalności gospodarczej. W rzeczywistości w świetle przepisów podatkowych osoba prowadząca najem krótkoterminowy prowadzi działalność gospodarczą.

Wewnętrzne procedury towarzystw ubezpieczeniowych


Dodatkowo zawieranie ubezpieczenia komplikują często różne procedury w towarzystwach ubezpieczeniowych odnoszących się do ubezpieczania mienia tego typu. I tak w jednym towarzystwie osoba ubezpieczająca ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w dwojaki sposób, kiedy prowadzi działalność gospodarczą i kiedy jej nie posiada. A w drugimy może w ogóle nie mieć takiej możliwości ze względu na politykę firmy i wyłączenia w OWU. Ceny takich polis mogą się diametralnie różnić w zależności od wyboru ścieżki obsługi klienta. Jest to bardzo istotne aby agent ubezpieczeniowy miał świadomość możliwości wystawienia polisy na wiele sposobów, aby przedstawić wiele wariantów cenowych oraz zakresowych oferty. Naturalnie w zgodzie z wytycznymi towarzystw ubezpieczeniowych.
Niestety w przypadku błędnie wystawionej polisy, ubezpieczony ryzykuje odmową wypłaty świadczenia lub jego pomniejszeniu. Komplikuje to bardzo proces likwidacji, który jeśli nie rozwiąże się w sposób polubowny może trwać długie lata. A przecież kupując ubezpieczenie liczymy na to aby zminimalizować niechciane ryzyko zakłócenia czy to miru domowego czy prowadzonej działalności gospodarczej do minimum.